Handelsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1  Alle leverancer af varer fra hoeffnervine.dk er underlagt følgende vilkår og leveringsbetingelser, medmindre de fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2  Købers angivelse af særlige betingelser i bestillingsformularen / ordre mv. anses ikke som gælende betingelser, medmindre hoeffnervine.dk skriftlige accept af disse.

2. købsaftale

Aftale om bestilling via hjemmesiden.

3. Priser

3.1  Alle priser er inkl moms.
3.2  Den endelige pris vil blive afspejlet i salg, hvor prisen er tilskrevet den dagældende moms, last og andre gebyrer.
3.3  hoeffnervine.dk forbeholder sig retten til at justere priserne for ikke-leverede varer i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra leverandører, råvarer prisstigninger, ændringer i lønninger, regeringsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering

4.1  Ordrer modtaget før middag. 12:00 afsendes samme dag, hvis køberen ønsker det. Er afhængig af tilgængelighed. Køber informeret, hvis levering ikke kan være normal.
4.2  Levering sker med egen chauffør eller med fragtmand. Vi leverer overalt i Danmark (undtaget Grønland og Færøerne). Vi leverer ikke til udlandet.
4.3  Forsinkelse i levering giver ikke køberen ret til at annullere handlen.
4.4 Normal leveringtid forventes inden for 1 -5 hverdage.
4.5 Fri fragt ved køb over 995 DKK
4.6 Køb under 995 DKK: Fast pris er 95 DKK
4.7 Gratis afhentning på adressen Nørregade 74, 7400 Herning (Ring først på 2216 7151).

 

5. Betaling

5.1  Betaling sker via Mastercard, VISA eller Dankort.
5.2  Betaler køber ikke købesummen i tide, sender hoeffnervine.dk ikke produkter.
5.3  Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil blive betragtet som en misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

hoeffnervine.dk har ejerskab af enhver leverance indtil betaling er modtaget.

7. Transport skader

Ved modtagelse af varen, der har lidt skade under transporten, skal denne skade dokumenteres med foto og sendes til info@hp-vine.dk med angivelse af, hvilke varer, der har lidt skade.

8. Returnering af varer

Varerne skal tilbage sendes i original, uåbnet emballage på købers regning og risiko.

9. Følgeskader / indirekte tab

hoeffnervine.dk er ikke ansvarlig over for køberen for nogen følgeskader eller indirekte tab som følge af eller i forbindelse med en aftale, der er omfattet af disse vilkår og betingelser.

10. Reklamation

10.1  Krav om defekter, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til hoeffnervine.dk uden unødig forsinkelse.
10.2  Fejl i et produkt som følge af naturligt slid, beskadigelse, utilstrækkelig drift, utilsigtet eller på anden måde, som køberen bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.
10.3  hoeffnervine.dk's ansvar for mangler er begrænset til udskiftning af defekte varer.

11. Fortrydelsesret

11.1  Krav på 14 dages fortrydelsesret på alle vine efter varen er modtaget (lagt i postkassen) eller leveret efter aftale.
11.2  Der er ikke fortrydelsesret på billetter, rejser og arrangementer.

12. Returret

11.1  Hvis de fremsendte varer ikke svarer til dine ønsker, kan du få pengene tilbage. Varen skal blot returneres i væsentligt samme stand og mængde som modtaget senest 14 dage efter modtagelsen. Vedlæg venligst faktura, en beskrivelse af hvorfor varen returneres samt bank registreringsnummer og kontonummer, hvorpå pengene ønskes indsat.
11.2 Vi fremsender ikke checks eller kontanter. Som kunde hæfter du selv for fragtomkostninger fra dit hjem til HP-Vine. Varen/varerne bedes fremsendt til nedenstående adresse: HP-Vine Nørregade 74, 7400 Herning

13. Force majeure

hoeffnervine.dk er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af varer, og er ikke ansvarlig for nogen fejl, ufuldstændige eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Indasias rimelige kontrol på grund af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner på import eller eksport, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, oversvømmelser, store oversvømmelser, tornadoer, vulkanudbrud og udbredt arbejdskraft, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelsen af denne aftale.

14. Delvis ugyldighed

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser anses for ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, ingen af de øvrige bestemmelser i gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes derved.

15. Tvister

Enhver tvist mellem parterne vedrørende fortolkningen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der ikke kan afgøres i mindelighed, indbringes for retten ved hoeffnervine.dk's mødested.

16. Generelt

HP-Vine ønsker at overholde den danske lovgivning omkring salg af alkohol. Personer under 18 år kan derfor ikke købe stærkere alkohol over 16,5%. Personer mellem 16-18 år kan stadig købe alkohol, vin mm. op til 16,5%.

Billeder er vejledende. Der kan være ændringer i etiketters design, og desuden kan nogle billeder være med årgang, som er skiftet. Vi skifter ikke billedet hvert år.

hoeffnervine.dk - FEBRUAR 2019